Contact Us

Singapore

Kenyon Pte Ltd

8 Loyang Crescent
Singapore 509016

Tel: +65-6542 8888
Fax: +65-6542 8669
E-mail: info@kenyon.com.sg

Suzhou

Kenyon Technology (Suzhou) Co. Ltd

28, Wanqian Lane, Yangpu Road
Suzhou Industrial Park, Suzhou 215126,
Jiangsu Province, Peoples’ Republic of China

Tel: +86-512-6283 3900
Fax: +86-512-6283 3966
E-mail: infosu@kenyon.com.cn

Chengdu

Kenyon Engineering (Chengdu) Co., Ltd

1600 Nanbei Avenue,
Chengdu Hi-Tech Zone (West Park),
Chengdu 611731, Sichuan Province,
People's Republic of China

Tel: +86-028-6675 8300
Fax: +86-028-6675 8366
E-mail: infocd@kenyon.com.cn

Tianjin

Kenyon Technology (Tianjin) Co., Ltd

27, 3rd Saida Branch Road,
Xiqing Economic Development Area,
Tianjin 300385,
People’s Republic of China

Tel: +86-022-2388 8700
Fax: +86-022-2388 8733
E-mail: infotj@kenyon.com.cn

Copyright© 2015 | Kenyon Pte Ltd